BalkanIX обявява процедура за участие в търг за избор на доставчик за разработване и внедряване на система за сигурност на информацията в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по Договор № BG16RFOP002-2.040-1343-C01 за изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата
BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01. Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата на ИСУН. Прилагаме необходимите бланки за кандидатстване: Declaracia_ZUSESIF_PMS 160Изтегляне Iziskvania_oferti_PMS 160Изтегляне Metodika_za_ocenka_PMS 160Изтегляне Obr.1_Spravka_specif.oborotИзтегляне Oferta_PMS 160Изтегляне Proekt_dogovorИзтегляне Publichna_pokana_PMS 160Изтегляне
„БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01 и изпълнява проект “Повишаване на производствения капацитет на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.040 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата цел на проектното предложение е да се подобри капацитетът на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД за
New PoP: BalkanIX opened new point of presence (PoP) in Skopje. We are located in MRD (Republic of Macedonia Broadcasting Council), Bulevar Gotse Delchev 6., Skopje 1000. BalkanIX promotes open peering policy to all our customers connected in Skopje.
New peer: FriendFinder is now member of B-IX network!

Close Menu