BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01

Oct 2, 2020 | News

BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01.

Желаещите да участват трябва да кандидатстват чрез системата на ИСУН.

Прилагаме необходимите бланки за кандидатстване: