News

BalkanIX обявява процедура за участие в търг за избор на доставчик за разработване и внедряване на система за сигурност на информацията във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01

BalkanIX обявява процедура за участие в търг за избор на доставчик за разработване и внедряване на система за сигурност на информацията в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД“ по Договор…

read more

BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1343-C01

BalkanIX обявява процедура за участие в търг за закупуване на оборудване във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ…

read more

BalkanIX opened new point of presence (PoP) in Skopje.

New PoP: BalkanIX opened new point of presence (PoP) in Skopje. We are located in MRD (Republic of Macedonia Broadcasting Council), Bulevar Gotse Delchev 6., Skopje 1000. BalkanIX promotes open peering policy to all our customers connected in Skopje.

read more